Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce
            Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..

Koła różańcowe

          Róże różańcowe są wspólnotami osób, które oddają się najlepszej i  najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej – poznając  tajemnice życia Pana Jezusa, rozważając Je sercem, otwierają się na tajemnicę  Trójcy Świętej, aby doświadczać miłości Ojca i radości Ducha Świętego”. Ojciec  Święty Jan Paweł II pragnął, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było  nazwać streszczeniem Ewangelii”. Dlatego listem apostolskim Rosarium Virginis  Mariae z 2002 roku wprowadził nową część różańca – tajemnice światła –  dotyczące publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy 20  tajemnic, a żywe róże składają się z 20 osób.

Inne

Nr konta 90 1240 2816 1111 0010 1667 7006 Bank Pekao S.A. I O. w Zamościu