Parafia Rzymskokatolicka

                           p.w. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce
            Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..

Ruda Wołoska

          Południowo – wschodnia Lubelszczyzna była często miejscem  walk pomiędzy książętami kijowskimi a władcami Polski. Te bezustanne  wojny nie sprzyjały trwałemu osadnictwu. Dopiero od roku 1388, gdy  król Władysław Jagiełło przekazał Ziemię Bełską księciu mazowieckiemu  Zimowitowi IV, sytuacja uległa zmianie. Z tymi wydarzeniami jest ściśle  związana historia Rudy Wołoskiej, której tereny wchodziły w skład  Ziemi Bełskiej. Na początku XV w. były to obszary wyludnione, pełne  łąk, bagien i lasów. Stanowiły doskonałe miejsca do wypasania bydła i owiec. Te dogodne warunki wykorzystali pasterze wołoscy, którzy przybyli w te strony na przełomie XV i XVI w. i osiedlili się. Wieś zorganizowali na prawie wołoskim. Od nich pochodzi drugi człon nazwy „Wołoska”. Na kształt wsi wpłynęły też warunki geograficzne, ponieważ składa się ona z kilku części, z których każda ma swoja nazwę. Są to: Załawki, Koniec, Wieś, Groszki, Gajówka, Bujsce, Kolonia, Gać i Zagumienki, często oddzielone od siebie łąką, bagnem lub drzewami.

Wieś początkowo nie była duża. W jej skład wchodził jeden folwark, 30 zagród chłopskich i dwie karczmy: jedna stała na początku Kolonii, druga przy drodze do Przeorska.

Występują tu pokłady wapnia i torfu. Przy trzech drogach wychodzących ze wsi znajdowały się drewniane krzyże, które miały bronić mieszkańców od głodu i morowego powietrza. We wsi były stawy, młyn wodny, kaszarnia. Było tez kilku tkaczy. Ludność początkowo zajmowała się pasterstwem, a potem rolnictwem. Chłopi na pańskim pracowali raz w tygodniu, a jeżeli ktoś był zadłużony, to pracował cztery dni. Miejscowi chłopi, przeważnie małorolni, szukali zarobku w pobliskich folwarkach albo u Żydów w mieście.

Byli tez tacy, którzy szukali szczęścia aż w dalekiej Ameryce. Szkołę powszechną, 4 – klasową, założono dopiero w 1916 r. Klasy umieszczano w budynkach miejscowych gospodarzy, dopiero w 1963 r. szkoła znalazła się w budynku własnym. Na szczególną uwagę zasługują dwie figury, które stoją przy wjeździe do tutejszej miejscowości od strony Tomaszowa. Jedna, wykonana z kamienia, należy do najstarszych figur w okolicy. Pochodzi z roku 1851. Jest to słup z rzeźbą św. Jana Nepomucena. Jej fundatorem był właściciel majątku Teofil Bojeński. Druga, stojąca w cieniu czterech lip, jest ku czci Matki Boskiej. Żeliwny krzyż, stojący na kolumnie, jest opleciony liściastą wicią. Fundatorem tej figury był Andrzej Pawluczuk. Ta figura pochodzi z roku 1907.

Ludność wyznania rzymskokatolickiego należała do parafii w Tomaszowie Lub. Gdy w 1995 r. erygowano parafię w Łaszczówce, mieszkańcy Rudy Wołoskiej znaleźli się w jej granicach. Szybko, bo już w 1994 r., pomyśleli o własnym kościele. Kuria Diecezjalna wyraziła zgodę na budowę, Urząd Gminy w Tomaszowie zakupił plac. Zaangażowanie miejscowej ludności było bardzo duże, bo już w 1995 r., w rozwidleniu dróg łączących Wieś z Kolonią i Bujscami stanęła świątynia. Jest to adaptacja kościoła filialnego z Hubinka w parafii Dyniska. Projektował go pan Rabiega z Tomaszowa Lub. Cała budowla wspaniale prezentuje się na tle wysokich olch i zielonych traw. Jest wykonana z czerwonej cegły, a jej ozdobą są białe wsporne mury i oryginalne wejście, które tworzą cztery kolumienki zwieńczone półkolami. Z daleka widać krzyż stojący na szczycie dzwonnicy. Wewnątrz kościoła, w głównym ołtarzu, jest obraz Jezusa Miłosiernego, a w bocznym u góry św. Faustyna, niżej obraz Matki Boskiej Tomaszowskiej. 15 lipca 1995 r. o godz. 18.00, w wigilię koronacji Matki Boskiej Szkaplerznej w Tomaszowie Lub. Ks. Biskup Jan Śrutwa poświęcił kościół, który otrzymał wezwanie Miłosierdzia Bożego. Należy jeszcze dodać, że teren kościelny jest ogrodzony płotem drewnianym na podmurówce. Wzdłuż płotu rosną drzewa iglaste.

Inne

Nr konta 90 1240 2816 1111 0010 1667 7006 Bank Pekao S.A. I O. w Zamościu