Parafia Rzymskokatolicka

                           p.w. Trójcy Przenajświętszej w Łaszczówce
            Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu..

Dokumenty

CHRZEST

– akt urodzenia dziecka (odpis),

– wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,

– dane o rodzicach chrzestnych,

– zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

 

BIERZMOWANIE

– świadectwo chrztu,

– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie,

– w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

I KOMUNIA ŚW.

– świadectwo chrztu.

 

MAŁŻEŃSTWO

– świadectwo chrztu do sakramentu małżeństwa (aktualne, tj. do 6 miesięcy),

– dowody osobiste,

– ostatnie świadectwo katechizacji,

– zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy narzeczeni pragną, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. konkordatowy) /zaświadczenie ważne 6 miesięcy od daty wydania/ lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

 

POGRZEB KATOLICKI

– akt zgonu i karta zgonu(jeśli pochówek ma miejsce na cmentarzu parafialnym)

– zaświadczenie (obrazek) informujący o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.)

 

Inne

Nr konta 90 1240 2816 1111 0010 1667 7006 Bank Pekao S.A. I O. w Zamościu